Bijlesnodig.nl

Als je het even niet snapt!
De site voor bijlessen in Nask en Natuurkunde.
Is dit jouw situatie?
Jij zit op de middelbare school en natuur- en (of) scheikunde zijn niet jouw sterkste vakken. Je hebt problemen met de stof. Je hebt een leerachterstand. Je wilt je toetsen halen of die onvoldoende(s) wegwerken. Maar hoe doe je dat als je moeite hebt met deze vakken?

Het is dan verstandig om samen met iemand de stof nog eens door te lopen. Samen met iemand die de materie snapt en niet te vergeten die dit op eenvoudige manier aan je kan uitleggen. Je gaat dan veel sneller door de stof heen. De kans is groot dat je plezier krijgt in deze vakken en mogelijk meer tijd krijgt voor andere leuke dingen.

Als jij vindt dat jij hulp nodig hebt op dit gebied, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.
Deze site is bedoeld voor leerlingen uit de omgeving van Middelburg, Vlissingen, Goes, Kapelle en Zierikzee.
Dus woon jij op Schouwen Duiveland, de Bevelanden of Walcheren dan is deze site misschien iets voor jou!